Eksamenskoden fokusområdet Livskvalitet

Livskvalitet


Livet er mer enn eksamen, og livet er mer enn arbeid. Hva gir deg livskvalitet? Om du ikke vet hva du skal svare på det spørsmålet, bør du finne det ut.

Grovt sett kan vi dele inn livet i fire områder som knytter seg til viktige behov som trenger dekkes.

  • Forhold til andre mennesker: hvordan ønsker du å være i forhold til andre mennesker (nære relasjoner, familie, venner etc.) og hvilke kvaliteter ønsker du skal prege disse forholdene?
  • Utdanning og arbeid: hvordan ønsker du å være som kollega/medstudent, hvilke verdier skal prege livet ditt? Hva er viktig for deg i utdanning- og arbeidssammenheng, hvordan kan du best bruke deg selv og hva gir mening for deg?
  • Lek og fritid: hvor får du påfyll i livet og hvilken plass har lek i livet ditt? Livet skal være mer enn plikt og arbeid, det skal også være unyttig og gøy.
  • Helse: hvordan tar du vare på helsen din? Viktige elementer kan være fysisk aktivitet, kosthold og søvn.

God livskvalitet kan forstås som en balanse mellom disse fire områdene, der ulike perioder av livet naturlig nok blir mer preget av noen områder enn andre. Men når et område fullstendig neglisjeres, vil det gå ut over prestasjoner og trivsel også på andre områder.