Eksamenskoden fokusområdet Hva står på spill

Hva står på spill?


Eksamen kan være en krevende øvelse og innebærer alltid evaluering og vurdering fra andre. Du vil få tilbakemelding i form av en karakter. Det kan være på sin plass å minne om at det ikke gjelder livet.

For en del studenter er kravet om perfeksjon og ufeilbarlighet så stort at selv den minste feil eller mangel ved en eksamensbesvarelse oppfattes som en katastrofe. For mange blir det også som om hele ens eksistens og menneskeverd står på spill. «Dersom det er noe å utsette på noe jeg gjør, er jeg totalt mislykket. En slik tanke, og lignende strenge og bombastiske uttalelser, har hos enkelte nedfelt seg mer eller mindre bevisst som leveregler som de styrer etter. I møte med slike regler er det ikke rart man er redd foran eksamen!

Noen studenter jobber hardt gjennom semester etter semester og oppnår kun toppkarakterer - som de aldri unner seg å glede seg over. Frykten for ikke å oppnå samme resultat neste gang, eller frykten for å bli avslørt som en taper som ufortjent fikk et godt resultat, er for noen større enn gleden ved å ha fått til noe bra. En slik frykt vil ofte kunne fortsette å styre livet langt utover studietiden om du ikke stopper opp og spør deg selv hva du holder på med. Om vi kan erkjenne og akseptere at vi er feilbarlige mennesker alle sammen, reduseres det unødvendige prestasjonspresset og sjansen for vekst og ny læring øker. Og det blir mulig å unne seg en pust i bakken og kose seg etter endt slag.

Husk også at du er den samme uansett om du får den ene eller den andre karakteren, og uansett hvor fornøyd du er med egen prestasjon. Personen du og verdien din som menneske er den samme uansett.