Eksamenskoden fokusområde Førstehjelp

Førstehjelp på eksamensdagen


Eksamen er en prestasjonssituasjon der det er naturlig å føle seg spent, urolig og kanskje engstelig. Dette har å gjøre med at enhver situasjon som innebærer evaluering og vurdering medfører økt aktivering og utskillelse av stresshormoner.

Dette er en refleksreaksjon som kalles «kamp- eller fluktreaksjonen» som finnes hos alle dyrearter og som i prinsippet er ment å beskytte mot fare og sørge for overlevelse. En viss aktivering er gunstig med tanke på å prestere. I boka «Bli en vinner på eksamen» skriver Hauge og Wormnes om sommerfugler i magen. Målet er ikke å kvitte seg med sommerfuglene, men å få dem til å fly i formasjon. Derved kan man få angsten til å bli en medspiller, ikke en motspiller.

Dersom du i ukene før eksamen har tilegnet deg kunnskap og jobbet med fagene dine, og i tillegg har trent på å prestere under press, er du godt rustet til å gjennomføre eksamen. Du har mulighet til å bruke den ekstra aktiveringen du kjenner i kroppen som energi som kan hjelpe deg.

Noen råd som kan være til hjelp:

  • Legg merke til den indre dialogen før eksamen. Hjelper det du sier til deg selv deg til å roe ned og gjøre ditt beste, eller gjør du det verre og plager deg selv?
  • Noen kan ha nytte av å se seg rundt på eksamensdagen og minne seg om at her er vi mange i samme båt. Andre blir redde og stresset, de synes alle andre ser ut til å mestre oppgaven og overbeviser seg selv om at de er den eneste som faller gjennom. Spør deg selv hvor nyttig det du holder på med er. Om det hjelper, fortsett. Om det gjør situasjonen verre, skift spor. Rett blikket mot oppgaven du skal løse, ikke mot alt det andre.
  • Når «kamp- og fluktresponsen» er aktivert, er du klar til å prestere. Er spenningsnivået for høyt, kan du hjelpe deg selv til å roe ned. Pust med magen, pust litt langsommere, fokuser på oppgaven.


(Engelsk tale) Kilde: Hauge, H og Wormnes, B. (2014). Hvordan bli en vinner på eksamen. Lær å prestere under press med mental trening. Bergen: Fagbokforlaget.