Eksamenskoden fokusområdet Gode rutiner

Gode rutiner


Sammen med realistiske og gjennomførbare målsettinger er gode rutiner nøkkelen til å skaffe deg kunnskapene du trenger for å gjøre ditt beste på eksamen. Rutiner blir til vaner og vaner er noe vi gjør uten å problematisere. Sannsynligvis tenker du sjelden over om du har lyst til å pusse tennene. Du bare gjør det av rutine.

Du har et semester foran deg, eller i hvert fall noen uker fram til eksamen. Du har muligheten til å lage en plan som kan styre arbeidet ditt og sørge for at eksamen blir en så positiv opplevelse som mulig.

Du kommer lengst om planen din er realistisk og gjennomførbar. Dette høres kanskje banalt og selvsagt ut, men alt for mange strander på at de starter ut med vage og uoppnåelige planer som aldri kan realiseres. I slike tilfeller er det umulig å holde motivasjonen oppe.

Ta tak i de elementene som du selv kan styre og ha kontroll på. Og det du enklest kan styre og påvirke, er hvordan du bruker tiden din. Du kan for eksempel planlegge hvor mange timer du vil bruke på studiet hver arbeidsdag. Du kan også styre hvilke tema eller bøker du vil jobbe med i løpet av en uke. Derimot har du mindre styring med hvor mange sider du skal fullføre hver dag, hva du skal kunne eller hvilken karakter du får til eksamen. Fokuser på arbeidsoppgaven din, som er å være på forelesning, sitte på lesesalen, jobbe med stoffet. Studiet er for tiden jobben din, og den går du til hver dag uavhengig av humør og stemning. Unngå fokus på resultatene, de kan du ikke styre. Fokus på karakterer og resultater bidrar ofte til unødig stress og prestasjonsangst. Karakterer har du ikke kontroll på selv, men dine daglige rutiner har du god mulighet til å ta styring på.

Huskeliste for planleggingen:

 • Tenk gjennomførbarhet! Hvor mange timer daglig vil du vanligvis bruke på studiet? En normal arbeidsdag er 7,5 timer. Studiet er jobben din og det er viktig å ha fritid i tillegg til arbeid.
 • Forplikt deg til å jobbe med studiet på samme måte som du forplikter de til å gå på jobben du har ved siden av studiet.
 • Unngå planer av typen «jeg vil lese fra morgen til kveld, kunne alt og få toppkarakterer». Ikke bare er planen urealistisk, i tillegg er det vanskelig underveis å vite om du har jobbet nok. Du er dømt til å mislykkes.
 • Legg inn pauser selv om du får gjort lite.
 • Ta for gitt at du glipper noen ganger og ikke alltid klarer følge planen.
 • Bestem deg for at hver gang du glipper, går du tilbake til planen og fortsetter.

De fleste har vel erfart at det er lettere å sette mål enn å gjøre det som skal til for og nå dem.

Her er noen hindringer mange kan møte som ødelegger fine planer man har satt seg:

 • Unyttige tanker og kritisk indre dialog som for eksempel sier at alt er håpløst, det kommer til å gå dårlig, det kan vente til i morgen, du er ikke i form etc.
 • Målene er uoppnåelige og planen ugjennomførbar. Dette kan være at målene handler om resultater (karakterer og alt du skal kunne) eller at tiden du har til rådighet ikke er tilstrekkelig, eller at planen er diffus og du aldri vet om du har gjort nok.
 • Unngåelse i vid forstand: du unngår kjedsomhet forbundet med studiearbeidet, unngår strevet som følger med når du tar fatt på krevende oppgaver, unngår usikkerheten forbundet med oppgaveløsning etc., og velger alt dette bort for å slippe ubehag.
 • Mister kontakt med de større målene dine. Hvorfor er du student og hva vil du med livet ditt. Er du her for å unngå ubehag eller er du her for å studere?

Her er noen råd som kan være til hjelp for å komme på sporet igjen:

 • Stopp opp og legg merke til den indre dialogen din. Skru ned volumet på de forstyrrende tankene dine, og spør deg selv hvor nyttige de er for deg. Hjelper disse tankene deg til å nå målet ditt? Tror du at du må sette livet ditt på vent til disse negative tankene er forsvunnet? At du må vente til hodet ditt er fullt av positive tanker om at dette går veldig bra? Heldigvis har du mer kontroll på hva du gjør enn på hva du tenker, og du kan gå på lesesalen selv om tankene dine ber deg gjøre noe annet. Tanker er tanker, ikke nødvendigvis sannheter. Tanker er ikke nødvendigvis viktige og trenger på ingen måte tas bokstavelig. Det blir som en radio med mange kanaler å velge mellom: du har ulike tankestrømmer i sinnet og du kan øve på å velge hvilken strøm/kanal du vil lytte mest til og ta mest bokstavelig. Er det mest nyttig å konsentrere seg om selvkritikken/skravlekanalen, eller beslutningen din/verdikanalen. Denne øvelsen hjelper seg til å flytte fokus fra å se verden gjennom tankene dine til å se på tankene dine og så vurdere hvor seriøst du skal ta dem.
 • Revurder planen dersom den er urealistisk og ugjennomførbar.
 • Unngå unngåelse. Lag rom for ubehag som følger med det å gjøre endringer og følge planer, og gjør det du skal gjøre uansett. Gevinsten kommer etterpå. La beslutningen styre deg, ikke følelsene dine eller tankene dine. Det går an å være rastløs eller kjede seg uten derved å ty til distraksjon eller flukt.
 • Sett nåtiden inn i en større kontekst. Du har en utdanning du ønsker å gjennomføre og det du gjør til daglig skal lede deg i retning av å komme dit du ønsker.